Contorizarea consumatorilor casnici, in cazul apartamentelor racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a fost o masura obligatorie pana la finele anului 2016. Astfel, toate apartamentele cu incalzire centralizata trebuia sa aiba instalate contoare pentru caldura, pana la sfarsitul lunii decembrie 2016, conform legii.

Desi legea privind eficienta energetica, a fost introdusa in anul 2014, autoritatile estimau ca pana la inceputul anului 2016, de abia in 40% din blocuri se va face contorizarea caldurii la nivel de apartament.

Astfel Legea prevedea ca: ”in imobilele de tip condominiu, racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, este obligatorie montarea contoarelor pana la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru incalzire/racire si apa calda la nivelul fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie”. Insa, daca folosirea contoarelor individuale nu este fezabila, din punct de vedere tehnic, sau nu este eficienta din punct de vedere financiar, legea privind contorizarea consumatorilor, prevede obligativitatea montarii repartitoarelor individuale de costuri pentru toate corpurile de incalzire, din fiecare unitate imobiliara in parte. Potrivit legii in vigoare, privind contorizarea consumatorilor, sunt vizate doar imobilele racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, nu si cele incalzite cu ajutorul centralelor de apartament sau cu ajutorul unor surse proprii, folosite intr-o anumita scara sau bloc.

Peste un million de apartamente din toata tara, sunt in prezent racordate la sistemul centralizat de incalzire, dintre care cele mai multe sunt in Bucuresti.

Este important de retinut ca montarea contoarelor sau a repartitoarelor este obligatorie, indiferent ca este vorba despre apartamente de locuit sau spatii cu alte destinatii: pentru birouri, comerciale sau diverse sedii de firma. Astfel, de la inceputul anului 2017, contorizarea consumatorilor la energie termica este o obligatie ce-i revine fiecarui consumator mentionat.

Cei care nu au fost informati din timp sau nu au aflat despre obligativitatea contorizarii consumatorilor de energie termica, nu pot fi amendati. Astfel, legea eficientei energetice, introdusa din 2014, nu prevede nicio sanctiune pentru proprietarii de apartamente care nu au stiut sau au refuzat sa isi monteze contoare ori repartitoare pana la finele anului 2016.

De asemenea, legea eficientei energetice, cu privire la contorizarea consumatorilor, nu specifica nici cui ii revine obligatia de a monta contoare ori repartitoare. Intr-un alt act normativ, cel al Legii serviciului public de alimentare cu energie electrica din 2006, se mentioneaza faptul ca proprietarii apartamentelor sunt cei care au obligatia contorizarii consumului termic.

Serviciile de montare, punere in functiune, reparare sai exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor de incalzire este monitorizata si verificata de catre ANRSC.

Beneficiile contorizarii caldurii pentru consumatorii, care isi monteaza contoare sau repartitoare la instalatia termica sunt atat individuale cat si colective. In ceea ce priveste beneficiile individuale, contorizarea termica a consumatorilor va reduce consumul, in functie de confortul termic dorit de fiecare si de gradul de ocupare al imobilului.

Contorizarea consumatorilor, prin montarea de repartitoare aduce cu sine o inregistrare corecta a consumului individual realizat iar factura la energia termica va fi cu mult redusa. I

n ceea ce priveste beneficiile, la nivel de colectivitate, acestea sunt: reducerea consumului de resurse primare folosite la incalzire dar si reducerea poluarii cu dioxid de carbon.

Montarea repartitoarelor se face direct pe calorifer si inregistreaza temperatura ambianta de la nivelul caloriferului iar contorul de energie termica se monteaza pe circuitul comun, care alimenteaza caloriferele si inregistreaza mai multi parametrii ca: volum agent, temperature tur/retur, calculand diferenta. Aceste tipuri de contoare sunt montate, deja in Romania, in cateva orase. Contorizarea consumatorilor are ca scop reducerea consumului de energie termica. Tara noastra si-a propus ca, pana in anul 2020 sa reduca consumul de energie termica cu 19 procente.